Britax Romer logo

FRIVILLIG TILBAKEKALLING: DUALFIX

Britax Römer utsteder en frivillig tilbakekalling av det klassiske setet DUALFIX, på grunn av et potensielt sikkerhetsproblem med en komponent i setet. DUALFIX-setene som har dette potensielle problemet er solgt mellom 3. november 2017 og 22. mars 2018. Den spesifikke komponenten er ikke brukt i noen andre Britax Römer-bilseter eller -produkter.

Britax Römer har helt klart funnet årsaken til problemet. Vi har ikke mottatt noen rapporter om hendelser eller ulykker knyttet til den potensielt defekte komponenten. Selv om den potensielle skaden på komponenten er en sikkerhetsrisiko, er det bare en brøkdel av setene som inneholder den potensielt påvirkede komponenten.

Britax Römer har igangsatt denne tilbakekallingen på grunn av resultater fra våre regelmessige, interne produksjonssamsvar-tester som ikke oppfylte våre sikkerhetsstandarder. Barnesikkerhet og kvaliteten på produktene våre er Britax Römers førsteprioritet.

HVIS DU HAR KJØPT ET DUALFIX-SETE MELLOM 3. NOVEMBER 2017 OG 22. MARS 2018 MÅ DU FØLGE INSTRUKSJONENE NEDENFOR FOR Å SJEKKE OM SETET DITT MÅ BYTTES UT.

Slik finner du serienummeret ditt

Serienummeret ('Series NO. (serienummer)') er plassert foran på setet, under dekselet. Serienummeret starter med 'M101A', og etterfølges av 14 sifre. Illustrasjonene nedenfor viser deg hvordan du fjerner bilsetedekselet og finner serienummeret.

Slik finner du serienummeret ditt

Trekk opp hodestøtten til høyeste posisjon.

Slik finner du serienummeret ditt

1. Trekk opp klaffen mellom skulderputene og sett den opp.
2. Du skal nå se en del av det hvite skallet. Åpne de to knappene på trekket under beltet (én på venstre side og én på høyre side) og dra trekket ned for å få tilgang til mer av skallet.

Slik finner du serienummeret ditt

Serienummeret befinner seg på seteskallet.Ved å fylle ut dette skjemaet godtar du retningslinjene for personvern på dette nettstedet. Alle data som samles inn vil kun brukes med det formål å sende ut en ny DUALFIX som erstatning. Dataene vil bli slettet når dette er fullført.