Britax Romer logo

DOBROVOĽNÉ STIAHNUTIE: DUALFIX

Spoločnosť Britax Römer vydáva dobrovoľné stiahnutie klasického systému DUALFIX kvôli potenciálnemu bezpečnostnému problému s komponentom v sedadle. Sedadlá DUALFIX, ktoré majú tento potenciálny problém, sa predávali od 3. novembra 2017 do 22. marca 2018. Špecifický komponent sa nepoužíva v žiadnej inej detskej autosedačke ani v iných produktoch značky Britax Römer.

Spoločnosť Britax Römer jasne identifikovala príčinu tohto problému. Neprijali sme žiadne hlásenia o incidentoch alebo nehodách týkajúcich sa potenciálne chybného komponentu. Aj keď je potenciálne zlomenie komponentu bezpečnostným problémom, len časť sedadiel má potenciálne ovplyvnené komponenty.

Spoločnosť Britax Römer iniciovala toto stiahnutie z dôvodu výsledkov našich pravidelných testov vnútornej zhody výroby (COP), ktoré nespĺňali naše bezpečnostné normy. Bezpečnosť detí a kvalita našich výrobkov je najvyššou prioritou spoločnosti Britax Römer.

AK STE SI PRODUKT DUALFIX ZAKÚPILI MEDZI 3. NOVEMBROM 2017 A 22. MARCOM 2018, PREČÍTAJTE SI NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY, ABY STE SKONTROLOVALI, ČI SA VAŠE SEDADLO MUSÍ VYMENIŤ.

Ako nájdete sériové číslo

Sériové číslo ('Series NO.') sa nachádza na prednej strane sedadla vozidla pod krytom. Sériové číslo začína reťazcom 'M101A', za ktorým nasleduje 14 číslic. Spôsob odstránenia krytu sedadla a vyhľadania sériového čísla je uvedený na obrázkoch nižšie

Ako nájdete sériové číslo

Vytiahnite opierku hlavy do najvyššej polohy.

Ako nájdete sériové číslo

1. Vytiahnite klapku medzi ramennými podložkami a potiahnite ju nahor.
2. Teraz by ste mali vidieť časť bielej škrupiny. Otvorte dva gombíky na kryte pod pásom (jeden na ľavej a druhý na pravej strane) a potiahnite kryt nadol tak, aby sa odkryla väčšia časť škrupiny.

Ako nájdete sériové číslo

Sériové číslo sa nachádza na škrupine sedadla.Vyplnením tohto formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Všetky zhromaždené údaje budú použité výlučne na účely odoslania náhradného výrobku DUALFIX. Vaše údaje budú po dokončení vymazané.