Britax Romer logo

FRIVILLIG ÅTERKALLELSE: DUALFIX

Britax Römer återkallar frivilligt bilbarnstolen DUALFIX på grund av ett potentiellt säkerhetsproblem med en komponent i bilbarnstolen. De DUALFIX-stolar som eventuellt har detta problem såldes mellan 3 november 2017 och 22 mars 2018. Den specifika komponenten används inte i någon annan Britax Römer-produkt.

Britax Römer har identifierat orsaken till problemet och har inte fått in några rapporter om incidenter eller olyckor som rör den eventuellt defekta komponenten. Även om det finns är en möjlig säkerhetsrisk med att komponenten kan gå sönder, är det endast en bråkdel av stolarna som har den potentiellt felaktiga komponenten.

Britax Römer har initierat denna produktåterkallelse på grund av att resultaten från våra regelbundna, interna tester av produktionen (s.k. 'Conformity of Production' eller 'COP') inte uppfyllde Britax Römers höga säkerhetsstandarder.

OM DU KÖPTE DIN DUALFIX MELLAN 3 NOVEMBER 2017 OCH 22 MARS 2018 SKA DU FÖLJA ANVISNINGARNA NEDAN FÖR ATT KONTROLLERA OM DIN BILBARNSTOL BEHÖVER BYTAS UT.

Så här hittar du serienumret

Serienumret ('Series NO.') sitter på framsidan av bilbarnstolen, under klädseln. Serienumret börjar med 'M101A' och följs av 14 siffror. Bilderna nedan visar hur du tar bort klädseln och var du hittar serienumret.

Så här hittar du serienumret

Lyft upp huvudstödet till det högsta läget.

Så här hittar du serienumret

1. Vik upp ryggdynan mot huvudstödet.
2. Du ser nu en del av den vita ryggplattan. Öppna de två knapparna på klädseln under selen (en på vänster och en på höger sida) och dra det neråt så att mer av ryggplattan blir synlig.

Så här hittar du serienumret

Serienumret står lite längre ner på ryggplattan.Genom att fylla i detta formulär godkänner du sekretesspolicyn som gäller för den här webbplatsen. All information som samlas in kommer enbart att användas i syfte att skicka en ny DUALFIX-produkt. Din information raderas när ärendet är avslutat.