Britax Romer logo

Prywatność danych

Ochrona danych osobowych

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych, gdy korzystają Państwo z naszych usług. Stosujemy się do wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych, a w szczególności przepisów niemieckiej Ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG) i niemieckiej Ustawy federalnej o ochronie danych (BDSG).

Gromadzenie, przetwarzanie lub korzystanie z danych osobowych

W przypadku, gdy do zakupionego przez Państwa produktu dostarczamy części zamienne, mogą Państwo zwrócić się z prośbą o wspomniane części, przesyłając nam swoje imię, nazwisko i adres za pośrednictwem odpowiedniego formularza internetowego. Gromadzone przez nas dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji wysyłki żądanych części zamiennych. Dane osobowe Państwa nie są nigdy przekazywane osobom trzecim. Jeśli wysyłkę danej części może zrealizować tylko dystrybutor, Państwa dane osobowe zostaną przekazane właściwemu dystrybutorowi.

Termin na usunięcie danych

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone lub też okoliczności uzasadniające uzyskanie dostępu do danych przestaną być ważne. Dane osobowe Państwa usuniemy natychmiast po wysłaniu odpowiedniej części zamiennej. W stosownych przypadkach dotyczy to także dystrybutorów.

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje usługę analizy stron Google Analytics, dostarczaną przez firmę Google Inc. ('Google'). Usługa Google Analytics opiera się na 'ciasteczkach', czyli plikach tekstowych umieszczonych na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Generowane przez 'ciasteczka' informacje na temat korzystania ze strony internetowej przez Państwa są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku dokonania na tej stronie aktywacji funkcji anonimowości adresu IP Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez firmę Google, jeżeli znajdują się Państwo na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować używanie tej strony przez Państwa, aby stworzyć raporty na temat aktywności na stronie internetowej oraz aby świadczyć właścicielowi strony internetowej dalsze usługi związane z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Adres IP, który został Państwu przekazany przez wyszukiwarkę w ramach Google Analytics, nie będzie w żadnym wypadku zestawiany z innymi danymi firmy Google. Za pomocą odpowiednich ustawień w Państwa oprogramowaniu przeglądarki można uniemożliwić zapisywanie 'ciasteczek', jednak należy pamiętać, że w takiej sytuacji niektóre funkcje świadczone na stronie internetowej mogą być dla Państwa niedostępne. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie przez firmę Google danych wytworzonych przez 'ciasteczka', które dotyczą używania przez Państwa tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP), jak również przetwarzania tych danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Informacje dodatkowe na temat warunków oraz ochrony danych osobowych można znaleźć na stronach: https://www.google.com/analytics/terms/ oraz http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Zaznaczamy, że na tej stronie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod 'gat._anonymizeIp ();', aby zapewnić anonimowe zapisywanie adresów IP (czyli tzw. ukrywanie IP).

Informacje

Jeżeli masz pytania związane z pozyskaniem, procesowaniem i wykorzystaniem Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem datenschutz@britax.com.