Britax Romer logo

Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov

Keď používate naše služby, ochranu vašich osobných údajov berieme vážne. Dodržiavame všetky príslušné nariadenia o ochrane údajov, hlavne ustanovenia nemeckého zákona o využívaní elektronickej komunikácie (TMG) a spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG).

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

V prípade dodávania náhradných dielov pre vami zakúpený výrobok môžete požadovať zaslanie týchto dielov tak, že nám prostredníctvom príslušného webového formulára poskytnete svoje meno a adresu. Nami zhromažďované údaje sa používajú výlučne na účel spracovania zásielky požadovaných náhradných dielov. Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme tretím stranám. Ak spracovanie zásielky dielu možno realizovať len prostredníctvom distribútora, vaše osobné údaje budú poskytnuté príslušnému distribútorovi.

Lehoty na vymazanie údajov

Osobné údaje budú odstránené, ak už nebudú potrebné na plnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, alebo ak sa už nevyžaduje oprávnenie na získanie prístupu k údajom. Vaše osobné údaje odstránime ihneď po odoslaní príslušného náhradného dielu. Vzťahuje sa to aj na distribútorov, ak sa využívajú ich služby.

Služba Google Analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics určenú na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ('Google'). Služba Google Analytics využíva súbory 'cookie', textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú webovú lokalitu. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej lokality sa zvyčajne prenášajú do servera spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. V prípade aktivovania anonymity IP v rámci tejto webovej lokality spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v Európskom hospodárskom priestore skráti. Len vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa prenesená do servera spoločnosti Google, kde bude skrátená. Spoločnosť Google, v mene prevádzkovateľa tejto lokality, používa tieto údaje na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, vytváranie zostáv o aktivite v rámci webovej lokality a poskytovanie iných služieb súvisiacich s aktivitou v rámci webovej lokality alebo internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa vášho prehliadača je prenášaná v rámci rozsahu služby Google Analytics a nie je spojená so žiadnymi inými informáciami spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete zakázať v príslušných nastaveniach softvéru prehliadača. Ale upozorňujeme vás, že ak to urobíte, nebudete môcť využívať určité funkcie webovej lokality. Okrem toho, získavaniu údajov generovaných súbormi cookie a údajov o vašej aktivite v rámci tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť prevzatím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý nájdete na nasledujúcej adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ďalšie informácie o podmienkach a ochrane údajov nájdete tu: https://www.google.com/analytics/terms/ a na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Chceli by sme zdôrazniť, že v rámci tejto webovej lokality bola služba Google Analytics rozšírená pomocou kódu 'gat._anonymizeIp ();', aby sa zabezpečilo, že IP adresy sa získavajú anonymne (tzv. maskovanie IP).

Informácie

Ak máte otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, obráťte sa na datenschutz@britax.com.